Over ons

De toneelvereniging Hâld Moed werd opgericht in 1905. De mensen die met dit initiatief kwamen waren Johannes Joha, Lammert Conradi en Okke Ulpens. Van deze begintijd is weinig bekend. De eerste 2 jaar was de vereniging een onderafdeling van de R.K. kiesvereniging en daarna is het een zelfstandige vereniging geworden. De eerste uitvoeringen werden gehouden op de bovenzaal van E. de Boer. Dit is in het huidige pand “De Herberg” aan de Alddyk in het centrum van Dronrijp. Daarna werden de uitvoeringen gehouden in Café de Posthoorn. Pas vanaf ongeveer 1940 werden de uitvoeringen gehouden in het huidige R.K. verenigingsgebouw.

Bij het opruimen van een kast achter het toneel werd nog een zeer mooi blaadje gevonden uit 1913 waarop de uitvoering wordt aangekondigd van een drietal toneelstukken. Een daarvan was “De Spoorwegstaking”. Dit was een drama dat ging over het socialisme en de rol van de Katholieke Kerk. Wat verder opviel is dat de vrouwenrollen werden gespeeld door mannen. In deze begintijd was het namelijk niet mogelijk dat vrouwen lid werden van een toneelvereniging. Zo omstreeks 1920 zijn er langzamerhand rollen gespeeld door een vrouw. Dit ging dus niet van de een op andere dag maar geleidelijk aan. Eerst stiekem en pas later werd het toegestaan. Verder was het zo dat de uitvoeringen in die tijd niet werden gehouden op 2e kerstdag. Deze traditie is er pas later ingekomen.

Vanaf ongeveer 1940 t/m 1975 heeft de vereniging onder leiding gestaan van Wietse van der Meer. Van 1975 t/m 1982 werd deze taak uitgevoerd door Johannes Veltman. Beide heren waren zowel voorzitter als regisseur en vielen op door hun enorme inzet en betrokkenheid bij Hâld Moed. Mede door hun inspanningen maar ook die van alle oud-leden en huidige leden konden wij uitgroeien tot de vereniging die wij nu zijn. Van 1982 t/m 2017 is Broer Jorritsma voorzitter van de vereniging. Daarna nan Syds Wiersma die rol over.

In al die jaren heeft het plezier voorop gestaan waarbij de kwaliteit van het toneel zeker niet uit het oog werd verloren. Met name de repetitie avonden hebben door de jaren heen altijd het karakter gehad van “oergezellig” waarbij na afloop veel verhalen over vroeger worden verteld. Tegenwoordig is de vaste repetitie avond op woensdag en/of maandagavond. In het verleden was dit op zaterdag. Als je de verhalen uit die tijd mag geloven dan kwam het wel voor dat er op zo’n avond pas na middernacht werd begonnen met de repetitie! Ook over de in het verleden regelmatig georganiseerde toneelreisjes zijn veel mooie verhalen bekend. In 1995 hebben wij in samenwerking het bestuur van Caritas en Odilia Sikma besloten om het huidige toneel grondig te verbouwen. Deze verbouwing heeft geresulteerd in een nieuw toneel wat zeer beslist de moeite waard is en waar we tot op de dag van vandaag best trots op zijn! Het toneel is ongeveer 3 meter breder, Het decor is nieuw evenals het plafond en er hangen nieuwe gordijnen. Daarnaast is een nieuwe lichtinstallatie aangeschaft. Een bewijs dat met een goede samenwerking veel valt te bereiken.

Zowel het 60-jarig, het 75-jarig als het 90-jarig bestaan van de vereniging werd gevierd met het opvoeren van een revue. Bij de laatste gelegenheid werden ook alle oud-leden uitgenodigd. Zij hebben die avond genoten van een schitterend optreden van de huidige generatie leden.

In dit jaar werd ook gebroken met de traditie dat de eerste uitvoering werd gespeeld op 2e kerstavond. Een besluit waar we achteraf geen spijt van hebben gehad. Zowel bij de spelers als bij het publiek viel dit in goede aarde. De kerstdagen kunnen gezellig met familie worden doorgebracht terwijl de uitvoering kan worden bezocht op een zaterdagavond of zondagmiddag in januari.

Het 100-jarig jubileum werd groots gevierd op 15 januari 2005. Er werd een eigen productie op de planken gebracht. Een toneel-musical over het leven van Eise Eisinga. Ook de oud leden waren hiervoor uitgenodigd en het werd een geweldige dag. De dag begon met een receptie in de Salvius kerk en daarna een buffet. In de avond werd de toneel-musical Eise Eisinga opgevoerd. Iedereen was laaiend enthousiast. Daarnaast werd een jubileumboek gemaakt over de historie van 100 jaar Hâld Moed. Een schitterend boek met heel veel mooie foto’s en prachtige verhalen. In totaal werd de toneel-musical Eise Eisinga 11 keer opgevoerd en er kwamen meer dan 2000 bezoekers op af. In 2018 werd deze musical nog een keer gespeeld in het kader van Culturele hoofdstad 2018. Weer 5 uitvoeringen uitverkocht in het Parochiehuis en een optreden in oktober in de Koornbeurs in Franeker waar nog eens 300 bezoekers op af kwamen.

Op dit moment (2018) mag je nog steeds spreken van een bloeiende vereniging met heel veel creatieve en actieve mensen van jong tot oud. In totaal meer dan 50 leden.